ΖΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας προσαρμοσμένο

στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΤΕ

Σκοπός μας είναι η μελέτη της ασφαλιστικής αγοράς παρουσιάζοντας λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των πραγματικών αναγκών σας. 

Ιδρυτής της ASi Angelos Stragkas Insurance είναι ο κος Άγγελος Στράγκας ο οποίος ακολουθείται από πολυετή εμπειρία στην Ασφαλιστική Αγορά και ο μόνος γνώμονας του είναι η πραγματική και ουσιαστική ανάλυση των αναγκών του κάθε ενδιαφερόμενου και η πλήρης ενημέρωση του σχετικά με τις καλύψεις και τα δικαιώματα του.

Η πολυετή εμπειρία μας εξασφαλίζει ότι θα λάβετε την πλέον σωστή συμβουλή. Είτε είστε εταιρεία είτε φυσικό πρόσωπο, μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς για να επιτύχετε τους καλύτερους όρους ασφάλισης.

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας προσφέρουμε την πληρέστερη ασφαλιστική κάλυψη με τους πιο συμφέροντες όρους. Είτε είστε εταιρεία είτε φυσικό πρόσωπο, μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς για να επιτύχετε τους καλύτερους όρους ασφάλισης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΣΙΓΟΥΡΙΑ

Με την πολυετή εμπειρία μας και έχοντας βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς με διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για εσάς, την οικογένειά σας, την περιουσία σας και για την επιχείρηση σας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μην καταλήξετε απλώς σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που δεν μπορεί να σας εξυπηρετεί. Μετά από μελέτη των αναγκών σας, σας προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας παρέχει την καταλληλότερη κάλυψη με τις καλύτερες δυνατές τιμές.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από έντονες οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις με αποτέλεσμα νέες μορφές κινδύνων να εμφανίζονται στη ζωή μας. Με εμάς δίπλα σας με διαρκή έρευνα αγοράς και συνεχή ενημέρωση για νέα, σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;

Άτομα & Οικογένειες

 • ΑΠΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
  Αφορούν αποκλειστικά την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης ζωής. Προσφέρονται είτε ως ανεξάρτητα συμβόλαια, είτε ως συμπληρωματική κάλυψη σε επενδυτικά σχέδια ασφάλισης και δεν έχουν καμιά αποταμιευτική δυνατότητα.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
  Ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα που επιδέχονται μετατροπές κατά τη διάρκειά τους και προσαρμόζονται ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επιδιώξεις του ασφαλισμένου, όπως αυτές μεταβάλλονται στην πορεία του χρόνου. Ιδανική λύση για προγραμματισμό κεφαλαίου σπουδών, για συσσώρευση κεφαλαίου έκτακτων αναγκών, για σχεδιασμό επιπρόσθετου συνταξιοδοτικού εισοδήματος, ακόμη και για σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος.
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
  – Ασφάλεια Ζωής (Απλή ή Σύνταξη)
  – Ασφάλεια Ατυχημάτων και Ανικανότητας
  – Θάνατος από Ατύχημα
  – Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών
  – Αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος, λόγω ασθένειας ή/και ατυχήματος
 • ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, που ανταποκρίνεται σε όλα τα στρώματα της σύγχρονης κοινωνίας. Προσφέρεται είτε ως αυτόνομο συμβόλαιο, είτε ως επιπρόσθετο ωφέλημα σε ασφάλεια ζωής.
 • ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  Ειδικά σχεδιασμένο για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων, εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Προσφέρεται σε συνδυασμό με την Κάρτα Νοσηλείας.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  Ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου οδηγού και τη νομική του ευθύνη απέναντι σε άλλα πρόσωπα για καταβολή αποζημιώσεων. Προσφέρονται διαφορετικά σχέδια ωφελημάτων με ένα ευρύ φάσμα καλύψεων.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  Τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν πρωτοποριακές παροχές που διευρύνουν την έννοια της ασφάλισης, με τη δυνατότητα επιλογής βάσει των προσωπικών αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε ενδιαφερόμενου.
 • ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
  – Ασφάλεια Περιουσίας
  – Ασφάλεια Πυρός
  – Ασφάλιση Ταξιδιού
  – Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων
  – Ασφάλεια Σκαφών Αναψυχής
  – Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  – Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών
  – Ασφάλιση Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων (Cyber Risks)
  – Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Κοσμημάτων & Πολύτιμων Αντικειμένων (Fine Art & Species)

Επιχειρήσεις

 • ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Ένα πακέτο επιχειρηματικής ασφάλισης που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κάτω από ένα συμβόλαιο, ώστε να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Περιλαμβάνει υποχρεωτικές ασφαλίσεις, όπως την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη και άλλες βασικές καλύψεις για πυρκαγιά, απώλεια κερδών, αστική ευθύνη, ευθύνη προϊόντων κ.λπ.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
  Το συμβόλαιο ευθύνης εργοδότη καλύπτει τη νομική ευθύνη του κατόχου του ασφαλιστηρίου (φυσικού προσώπου ή εταιρείας) για σωματική βλάβη, θάνατο ή ασθένεια σε εργοδοτούμενούς του σύμφωνα με τις πρόνοιες της υφιστάμενης Νομοθεσίας και Κανονισμών.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Το συμβόλαιο αστικής ευθύνης (Ασφάλεια έναντι Τρίτων) του κατόχου του ασφαλιστηρίου προνοεί ασφαλιστική κάλυψη για σωματική βλάβη, θάνατο, απώλεια, ζημιά ή καταστροφή σε περιουσία τρίτων που προκαλείται στα υποστατικά, στους χώρους εργασίας τους ή και σε άλλους χώρους ανάλογα με την κάλυψη.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Τα σχέδια ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης προσφέρουν προστασία στους επαγγελματίες σε σχέση με την ευθύνη τους, που προκύπτει κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
  – Ασφάλεια Πυρός
  – Ασφάλεια Μεταφορών
  – Ασφάλιση Ευθύνης Συμβούλων & Στελεχών Διοίκησης (D&O)
  – Ασφάλιση Ταξιδιού
  – Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων
  – Ασφάλεια Σκαφών Αναψυχής
  – Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
  – Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  – Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών
  – Ασφάλιση Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων (Cyber Risks)
  – Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Κοσμημάτων & Πολύτιμων Αντικειμένων (Fine Art & Species)

Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι ο σημαντικότερος άξονας της ανάπτυξης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του. Είναι η κινητήρια δύναμη της εταιρείας και για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η προστασία του.

 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  – Ασφάλεια Ζωής (Απλή ή Σύνταξη)
  – Ασφάλεια Ατυχημάτων και Ανικανότητας
  – Θάνατος από Ατύχημα
  – Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών
  – Αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος, λόγω ασθένειας ή/και ατυχήματος
  – Εξαγορά Συνεταιρικού Μεριδίου
  – Αναπλήρωση του Ανθρώπου Κλειδί
  – Διασφάλιση ενός επιπέδου Καλών Εργασιακών Σχέσεων

Τα Ομαδικά Σχέδια Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε ομάδας και οργανισμού.

Περιλαμβάνουν:

– Ιατρικά Έξοδα από Ατύχημα
– Νοσοκομειακό Επίδομα
– Νοσοκομειακή Περίθαλψη: Καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας για θεραπεία του ασφαλισμένου και των τυχών εξαρτωμένων του, εντός νοσοκομείου ή κλινικής στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
– Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη: Καλύπτονται τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα για θεραπεία του ασφαλισμένου και των τυχών εξαρτωμένων του, εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος

Δεν είστε σίγουροι τι χρειάζεστε; Μάθετε τώρα ποιά ασφάλεια ταιριάζει στην περίπτωση σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας και θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατόν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Φανερωμένης & Δρυάδων 1, 2ος Όροφος, 6041 Λάρνακα, Κύπρος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ

EMAIL

info@asi.com.cy

Φόρμα επικοινωνίας

Τα γραφεία μας στον χάρτη